SATS PÅ OSS - SÅ SATSER VI PÅ DEG

MANGE MULIGHETER I EN BRANSJE I VEKST

Nesten alle varene vi finner i matbutikken, kommer fra den norske matbransjen, som Norges nest største industri. Personer med utdannelse innen mat- og kjøtthåndtering er attraktive på arbeidsmarkedet, og en utdanning innen matbransjen er derfor et klokt karrièrevalg som sikrer deg en økonomisk trygg fremtid.

Ønsker du å søke? Vi har ledige plasser.

SLAKTER

Faglig dyktighet og vurderingsevne er viktig for å sikre gode kjøttråvarer. Slakteren må ha gode kunnskaper om kjøtt som råstoff, samt hvilke forhold i slakteprosessen som påvirker kvaliteten.

Slakteriene er i dag moderne industribedrifter som er underlagt strenge krav. Derfor er opplæring innen hygiene og forskrifter også inkludert i faget. For en slakter er det viktig å ha en etisk holdning og god kunnskap om levende dyr. På denne læreplassen lærer du om anatomi, dyrebehandling og kvalitetsvurdering av kjøtt og biprodukter.

KJØTTSKJÆRER 

Kjøttskjæreren overtar kjøttet etter at slakteren er ferdig med sin del av arbeidet.

I læretiden vil du lære om: 

 • nedskjæring, finstykking, utbeining og tilskjæring til stykningsdeler som biffer og fileter
 • dyrenes anatomi
 • råstoffenes egenskaper
 • hygiene og råvarebehandling
 • mottak og vurdering av slakt
 • kjøttsorteringer etter gitte kvalitetskrav

Du må også kunne ta prøveuttak, analyser og standardisering av kjøttsorteringene. Videre inngår gjeldende forskrifter for emballering, merking og sporing av bedriftens produkter.

Arbeidet som kjøttskjærer krever god fysikk, håndverksmessig dyktighet, godt håndlag ved føring av kniv, samt sliping og vedlikehold av kniver og andre redskaper. Kunnskaper i økonomilære og driftskontroll av produksjonen er også viktige elementer.

PØLSEMAKER

Pølsemakerfaget skal fremme nasjonale og regionale mattradisjoner og bidra til å utvikle nye produkter. Faget har utviklet seg fra å være et utpreget håndverksfag til også å omfatte bruk av avansert teknologi for å sikre både smak og kvalitet.

Som pølsemaker foredler du kjøttråvarene til mange forskjellige kjøttprodukter: deiger, farser, posteier, skinker og forskjellige pølser og pålegg. Bacon og andre salte produkter som spekemat og spekepølser hører også med.

En pølsemaker må ha kunnskap om råvarer og krav til produkt, kvalitet og ernæring. Kompetanse innen produksjonsprosesser, kvalitetsstyringssystemer, internkontroll, personlig hygiene, næringsmiddelhygiene og lover og forskrifter er også svært viktige områder.

INDUSTRIELL MATPRODUKSJON

Fagarbeideren følger produksjonen fra råvarene ankommer bedriften til produktet er ferdig og klart for utsendelse. Du er enten faglig ansvarlig for hele produksjonen eller for en del av en produksjonslinje.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • starte og stille inn produksjonsutstyret
 • styre produksjonen fra start til produktet er ferdig
 • foreta enkle reparasjoner og generelt vedlikeholdsarbeid
 • utføre kvalitetskontroller gjennom laboratorieanalyser

Fagarbeideren må alltid tenke matsikkerhet og hygiene. Det avanserte produksjonsutstyret sørger for at behovet for fagutdannede ansatte øker..

Matproduksjon
Produksjonsteknikk

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET

Produksjonsteknikk betyr at maskiner framstiller produkter. En produksjonstekniker i matbransjen har ansvar for å utvikle og drifte produksjonsprosesser. Som produksjonstekniker kan du jobbe med roboter og automatisering. En fagoperatør i produksjonsteknikk starter, stopper og drifter en industriell produksjonsprosess.

Vanlige arbeidsoppgaver for produksjonsteknikker: 

 • planlegge arbeid og klargjøre utstyr
 • styre og justere produksjonen
 • tilrettelegge, legge om, starte og stoppe 
 • feilsøke og feilrette maskinutrustning og styringssystemer
 • reparasjon og vedlikehold
 • bruke tegninger og annen dokumentasjon i kvalitetssikring
 • ivareta HMS

Som produksjonsteknikker planlegger du en effektiv, lønnsom og optimal drift, og foreslår forbedringstiltak. Du beregner materialforbruk og velger materialer, metode og måleutstyr basert på ordre.

INDUSTRIMEKANIKERFAGET

Industrimekanikere vedlikeholder, lager, monterer og reparerer maskiner og utstyr.

Vanlige arbeidsoppgaver for industrimekanikeren:

 • montering og vedlikehold av maskiner
 • rør- og platearbeid
 • feilsøking på maskiner og prosessutstyr
 • bruk av maskindrevet verktøy

Industrimekanikere utfører også enklere maskinarbeid og setter deler sammen, skifter deler på maskiner og bygger dem om. Som industrimekaniker har du kjennskap til hydrauliske, pneumatiske og elektriske styresystemer for maskineri.

INDUSTRIMEKANIKER

LOGISTIKKFAGET

En fagoperatør i logistikk skal ha oversikt over bedriftens totale materialflyt, fra innkjøp til levering. Fagoperatøren må ha kunnskaper om bedriftens råvarer, produksjonsteknologi og produkter, samt kunnskaper og ferdigheter i materiallære og interntransport. Du arbeider innenfor ett av områdene innkjøp, salg og administrasjon, eller lagerhold. Som logistikkoperatør jobber du med transport av varer. Du skal sikre at varer som mottas, lagres, sorteres og sendes ikke blir skadet og at de kommer fram til kunden til avtalt tid.Dette innebærer blant annet sikring av last og planlegging, lagring og klargjøring for forsendelse av gods. En del av arbeidet innebærer dokumentbehandling og kundeservice. Du kan også jobbe med administrasjon av logistikk. 

Logistikk er kunnskapen om effektiv styring med varer og informasjon. Du skal altså sørge for at noe blir flyttet fra A til B på en måte som er best mulig for alle. Logistikkfaget tar deg gjennom sikker og riktig godshåndtering, aktuelle regelverk for godsbefordring, utstyr og metoder for lasting og lossing av gods, kunnskap om fraktedokumenter, lagerstyringssystemer og omløpshastigheter.

For å lykkes innen dette fagområdet lærer du også om kundebehandling. Videre lærer du å planlegge, gjennomføre og ikke minst dokumentere oppdrag, så du får en forståelse for den totale logistikken i en bedrift. Det siste, og kanskje viktigste i dag, er å kunne bruke digitale hjelpemidler og logistikksystemer.

Postboks 44 
1720Greåker

britt@k-o-m.no